KIKE - Corn & Soda

KIKE

KIKE – Kritikusok és Írók Kulturális Egyesülete

Az Egyesület célja:

Az Egyesület alapvetően kulturális, közösségformáló céllal alakul meg. Tevékenységében a kulturális élet fellendítését, a meghatározott területre jellemző kultúra ápolását tűzte ki célul. Az Egyesület célja újságírók, írók által a magyar társadalom és kultúra átfogó, részletes, az újságírás teljes eszköztárával történő fejlesztése. Tevékenységünkkel elsősorban a kulturális értékeket, szempontokat szem előtt tartó döntéshozatalt kívánjuk elősegíteni.

Az Egyesület feladata:

Az egyes esetekben három meghatározó terület áttekintése szükséges: a kulturális viszonyok feltárása; az érintett területek azonosítása; olvasóink igényeinek és véleményüknek felmérése. Emellett a kulturális ismeretanyagának bővítését, valamint az új kulturális eredmények nyilvánossággal való megismertetését is célunknak tekintjük, melyeket cikkek megírásával, és kulturális rendezvények lebonyolításával kívánunk elérni. Szándékunk ezzel a társadalmi párbeszéd elindítása, mely ösztönzőleg hathat a kulturális élet fejlődésére, segítheti a társadalmi kohéziót és integrációt, erősítve ezáltal a magyar kultúrát és társadalmat.

Az alábbi területekkel kívánunk foglalkozni működésünk során:

• Filmművészet

• Színművészet, színház,

• Irodalom, mind nyomtatott, mind elektronikus formában

• Zeneművészet

• Televíziós sorozatok

• Kulturális események

• Fesztiválok, rendezvények

• Számítógépes és videó játékok

• Kortárs magyar és egyetemes művészettörténet

A fenti kulturális területeket mind helyi (települési), mind megyei és regionális, mind országos és nemzetközi szinten vizsgálni kívánjuk.

Céljaink megvalósítása érdekében együttműködést kívánunk kiépíteni kiadókkal, rendezvényszervezőkkel, valamint önkormányzati és a gazdasági szektor minden olyan szervezetével, amelyek az adott területek meghatározó szereplői. Fontosnak tartjuk a határon túli civil szervezetekkel való együttműködést, mellyel a kárpát-medencei kulturális örökséget bővítésén és erősítésén túl a nemzeti összefogást is szolgálni kívánjuk.

Kulturális céljaink összefogására és megvalósítására online kulturális magazint működtetünk, melynek címe Corn & Soda.

Oldalcíme: Corn&soda.com

Ez a kulturális magazin az egyesület tevékenységének összes témakörét felöleli, s az online megjelenésnek köszönhetően a kultúrára fogékony olvasókat könnyen, gyorsan és hatékonyan eléri. Ezért tevékenységünk nagy részét a Corn & Soda kulturális magazin fejlesztésére, aktualizálására, annak fenntartására fordítjuk.

Az Egyesület elnöke: Fráter Adrienn Zsuzsanna

Az Egyesület alelnöke: Kováts Viktória

Az Egyesület titkára egy egyben gazdasági vezetője: Németh Bence

Az Egyesület adószáma: 18848892-1-41

Az Egyesület számlaszáma: 11711010-21408018

Kike-beszámoló-2016