Barokk kincsek Sopronban - Corn & Soda

Barokk kincsek Sopronban

A Soproni Múzeum alapításának évfordulója alkalmat nyújt arra, hogy a múzeum megmutassa gyűjteményének azokat a kincseit, amelyek a raktárakban, vagy a grafikai tárlókban rejtőznek, így ritkán kerülnek a nyilvánosság elé. A 150 éves Soproni Múzeum tiszteletére készült BAROKK TÉMÁK (XVI.–XVIII. század) kiállítás március 31-én, pénteken este 6 órakor nyílik a Lábasházban.

forrás: Soproni Múzeum

A Barokk témák kiállítás a múzeum metszet- és festményanyagából válogat, tematikus elrendezésben mutatva be a restaurált műtárgyakat. 1949-ben a szerzetesrendek feloszlatását követően számos, az egykori kolostorok berendezéséhez tartozó műtárgyat vezettek be a Soproni Múzeum leltárkönyveibe. A múzeum akkori igazgatójának, Csatkai Endrének vitathatatlan érdeme ezeknek az államosított műtárgyaknak a megmentése. Országos hírű többek között a Csatkai-féle szentkép- és apácamunka-gyűjtemény. 1980-ban, Storno Gábor halála után, a múzeum részévé vált a Stornók gyűjteménye is, benne az értékes könyvtárral, számos metszetlappal, bútorral, iparművészeti tárggyal, a családi tervtárral és archívummal.

forrás: Soproni Múzeum

A rézmetszet technikáját elsőként az ötvösök használták a XV. század közepén, vésett mintáik ellenőrzésére. Sopron legendás polgármestere, Lackner Kristóf (1571–1631) is ötvösnek tanult eredetileg, később Itáliában folytatott tanulmányokat. A kiállításon láthatunk néhányat az általa tervezett és kivitelezett metszetlapokból is. A múzeum értékes metszetei közé tartozik a HS mester által készített Bűnbeesés (1566), amelyből kevés példány ismeretes. A rézmetszet és rézkarc technikája lehetővé tette a nagymesterek munkáinak reprodukálását-terjesztését is. Így például Rembrandt műveit, jellegzetes fényhatásait az osztrák barokk több mestere követte-utánozta. Az ismeretlen mestertől származó, frissen restaurált Főúri hölgy portréja alól egy korábbi női képmás került elő, a kiállításon mindkét portré megtekinthető.

A kiállítás megtekinthető 2017. május 31.-ig, kedd – péntek: 10.00-14.00, valamint szombat-vasárnap: 10.00-18.00. Hétfőn zárva.

Ez is tetszeni fog...