Tiszta szívvel festeni - kiállítás a Műcsarnokban - Corn & Soda

Tiszta szívvel festeni – kiállítás a Műcsarnokban

A Műcsarnokban a négy önálló életműből rendezett kiállítás-együttes összekötő gondolata a festészet. A négy kiállító művész – Szotyory László, Kondor Attila, Konkoly Gyula és Lajta Gábor – más-más életszakaszban, más elméleti háttérrel, de ugyanahhoz szeretnének elérni: tiszta szívvel festeni.

A Tiszta szívvel festeni cím a művészi aktus önértékére utal, amikor egyedül a szellemi megismerés cselekvő öröme inspirálja az alkotói munkát.

A  szív eredetileg nem az érzelmek és a szentimentalizmus metaforája volt, hanem – a keleti és a nyugati hagyományos bölcseletben egyaránt – az ember halhatatlan centrumát jelentette, ami még a gondolkodást, az észbeli képességeket is megelőzte. Ebből a perspektívából nézve tiszta szívvel élni azt jelenti, hogy az akaratot, a gondolkodást, a megismerést és a cselekvést egyetlen harmonikus egészként vagyunk képesek megélni, gyakorolni. A tiszta szív egy ideálkép, amire különféle szellemi és művészi gyakorlatokkal és teljes életgyakorlattal lehet törekedni. A festészet, a művek megalkotása maga is életvezető praxisként működhet. Ekkor a művész azt festi, amit elképzel maga körül, ami foglalkoztatja, amit meg akar ismerni, végső soron azt, amit szeret; ekkor a festés örömet hoz.

Kondor Attila / Szabadságtapasztalat

A kiállításon látható festmények, grafikák, filmek kiindulópontja azoknak az alkotói és gondolkodói folyamatoknak a tudatosítása, amelyek során a látványvilág jelenségei festői és filozófiai tapasztalattá válhatnak.

Kurátor: Mayer Marianna

Konkoly Gyula / 68 – 78

A gazdag és szerteágazó életművet felvonultató konkoly Gyula az Iparterv generáció egyik legismertebb képviselője, legkülönfélébb avantgárd és neoavantgárd kísérleteket követően tért vissza a figuratív festészethez.

Kurátor: Rockenbauer Zoltán

Lajta Gábor / Az ajtón túl – Festmények 1985-2019

A kiállítás egyfajta “konceptuális retrospektív”, amely három teremben a művész festői működésének 33-34 évének jellegzetes darabjait mutatja be. Nem évről évre, sokkal inkább a különböző korszakok munkáinak egymáshoz viszonyulás mentén, ahogy az ismétlődések, módosult visszatérések láthatóvá válnak.

Kurátor: Kondor-Szilágyi Mária

Szotyory László / A vágy titokzatos tárgya

A kiállításlátogatónak létbeli elbizonytalanodás élményét adhatja, ahogy Szotyory László festményeit nézve “A lét elviselhetetlen könnyűsége” és a “A lélegzetvétel elemi szükséglete” megfilmesített történeteiből kiválik valami, és összeolvad egyetlen virtuális létezővé, festői úton alakul testérzetté és egzisztenciális lehetőséggé egyaránt.

Kurátor: Horváth Éva Mónika

Műcsarnok

Tiszta szívvel festeni című kiállítás:

Műcsarnok, 2019. szeptember 18 – november 17.

Ez is tetszeni fog...