Fodor Tamás a Stúdió K - Szabadságszigetek - Corn & Soda

Fodor Tamás a Stúdió K – Szabadságszigetek

Sándor L. István Szabadságszigetek című könyve Fodor Tamás életművét és a Stúdió „K” történetét mutatja be a 1978-ig.

Fodor Tamás egyike az utolsó színházi mestereknek Magyarországon és egyik képviselője annak a szintén kiveszőben lévő, a világra mindig aktívan reagáló értelmiségi magatartásnak is, amely nemcsak a valóság megismerését, megértését látja feladatának, hanem annak alakítását, formálását is. A most megjelenő könyv ennek a gazdag életműnek az első időszakáról ad áttekintést.

Fodor Tamás színházi pályája 1961 őszén kezdődött, amikor bekapcsolódott az Egyetemi Színpad munkájába, tagja lett az Universitas színjátszó együttesének.  Nemcsak színjátszóként és szavalóként szerepelt az együttes előadásaiban, hanem rendezni is itt kezdett, sőt asszisztensként és szervezőként is bekapcsolódott a munkába. Fodor Tamás olyan kulturális közösség aktív tagjaként élt és alkotott, amely az akkori Magyarország szellemi életének legprogresszívabb törekvéseit képviselte.

Fodor Tamás

Fodor későbbi pályáját – amikor némi keresgélés után a saját útját kezdte járni – szintén ez jellemezte, mert mindig olyan szellemi közeget keresett, teremtett maga körül, amely a kor emberi kihívásaira reagált. Ez határozta meg az 1971-ben indult Orfeo Stúdió, amelyből kinőtt a Stúdió „K”. Fontos kihangsúlyozni, hogy ezek a fiatalok alkotta közösségek együttesen keresték a válaszokat a világ és a színház által feltett kérdésekre. Nem egy-egy tekintélyes mester köré gyűlt műhelyek voltak, hanem önfejlesztő közösségekként szerveződtek, amelyekben egyenrangú tagok együttes erőfeszítéssel keresték a megoldásokat a felmerülő emberi és művészi problémákra. Ennek köszönhető, hogy munkájuk kulcsfogalma lett a kollektív alkotás (création collective). Ennek ellenére – vagy talán éppen ezért – az ezekben a kulturális közösségekben szerzett tapasztalatok Fodor Tamást mára vitathatatlan színházi mesterré tették.

Fodor Tamás pályájának áttekintéséhez hozzátartoznak az általa épített kulturális közösségek történetei is, melyeket könyv ezt egyszerre rajzolja meg külső és belső nézőpontból. A külső kép a legfontosabb események összefoglalásából, az akkor született előadások leírásából, rekonstrukciójából, elemzéséből áll össze, a belső kép a rendezővel és legfontosabb alkotótársaival folytatott beszélgetésekből mutatkozik meg. Fodor Tamás mellett megszólalnak a könyvben az Orfeo Stúdió és a Stúdió „K” első nemzedékének tagjai: Angelus Iván, Németh Ilona, Oszkay Csaba és Székely B. Miklós. Miközben Fodor Tamás és alkotótársai a pályájukról mesélnek, kirajzolódik a 60-as, 70-es évek társadalomtörténetének, kulturális és művészeti életének jelentős szelete is. A könyvben a színházi közösségek történetén keresztül a kor Magyarországáról kapunk plasztikus képe is megjelenik.

Fodor Tamás

A könyv nemcsak Fodor Tamás és Stúdió „K” történetében igazít el, hanem képet ad a rendező konzekvens, egyedülállóan világos színházelméletéről, amely nem a teória, hanem a gyakorlat felől értelmezi a színházművészet fogalmait és kifejezőeszközeit. Fodor Tamás társulatépítő, színészpedagógiai módszereit, eredményeit is megismerhetjük. A kötetet kronológia, „kislexikon”, névmutató és gazdag jegyzetanyag egészíti ki.

Sándor L. István Szabadságszigetek című kötete december közepén jelenik meg, de már most előrendelhető a Színházi könyvek webáruházban. (szinhazikonyvek.hu) 

Ez is tetszeni fog...