Könyvajánló: "... a világból a fényeket"- Ország Lili levelezése - Corn & Soda

Könyvajánló: “… a világból a fényeket”- Ország Lili levelezése

Február 21-én mutatták be “… a világból a fényeket” – Ország Lili levelezése című kötetet a Magyar Nemzeti Galériában. A kötet megjelenése szorosan kötődik a Magyar Nemzeti Galéria Árny a kövön – Ország Lili művészete című kiállításához, valamint folytatja a galéria azon törekvését, hogy az aktuális tárlatokhoz kiadványok is kapcsolódjanak.

Forrás: Magyar Nemzeti Galéria

Ország Lili (1926-1978) vitathatatlanul a magyar modern művészet egyik kiemelkedő alakja, életműve hamar a klasszikusok közé emelte. A levelezéseiből újonnan megjelent kötet színesíti a róla kialakult képet, olvashatunk a festészetről alkotott nézeteiről, barátaihoz, elsősorban Bálint Endréhez és Róbert Miklóshoz fűződő kapcsolatáról, ugyanakkor kételyeiről, bizonytalanságairól is. A közölt levelek és dokumentumok nagyobb része a Magyar Nemzeti Galéria Adattárában őrzött Ország Lili-hagyatékból, valamint köz- és magángyűjteményekből származnak. A kötetet Árvai Mária és Zsoldos Emese szerkesztette és látta el jegyzetekkel, a szövegek döntő részét eddig még nem publikálták.

A levelek és dokumentumok több szempontból is rendkívül érdekesek. Egyrészt megjelenik bennük Ország Lili, mint művész, mint barát, feleség és nő, aki olykor óriási erőt érez magában a festéshez és sajnál minden percet, amit a házimunkára pazarol, máskor viszont elbizonytalanodásában mindent megkérdőjelez. Ugyanakkor pontos és hiteles korkép is: ahogy a bemutatón Németh Gábor író is megvilágította, az ’50-es években íródott levelek jórészt nem szólnak semmiről. Ebben az időszakban (többek között) a levelek, különösen a külföldre címzettek ellenőrzése nagy erőkkel zajlott, így nem meglepő ez a tartalmi jellegzetesség. Ezen túl a hatvanas-hetvenes évek magyar művészeti életének sajtátosságai is felvillannak, mint például az egyes kiállítások engedélyeztetése körüli bonyodalmak vagy a kritika torzításai. Hasonlóan érdekesek azok a jelenségek is, hogy személyes életeseményeiről – például válásáról – miért nem írt egy sort sem, vagy milyen a levelek hangneme, amikor barátai nyugatra emigráltak. Ország Lili humora és iróniája ugyanakkor szinte folyamatosan jelen van.

A kötet felépítése, tartalma egyaránt vonzó lehet a szakmabelieknek és a laikus olvasóknak egyaránt, tévedés lenne azt feltételezni, hogy csupán a “beavatottak” számára bír értékkel. Ország Lili levelei képesek magával ragadni az olvasót, általuk nemcsak az művész, hanem az életmű is új megvilágításba kerül.

A kötet megvásárolható:

http://shop.szepmuveszeti.hu/exhibitions/orszag-lili-levelezese-konyv-es-digitalis-hozzaferes.html

Ez is tetszeni fog...