Exkluzív tárlatvezetés a Műcsarnokban - Corn & Soda

Exkluzív tárlatvezetés a Műcsarnokban

Jan Matejko Reytan: Lengyelorszag eleste foto: AndrzejRing Lech Sandzewicz forrás: Műcsarnok

Február 18-án, szombaton 16 órakor különleges tárlatvezetést tart Hollerung Gábor (Liszt Ferenc –díjas) karmester a Műcsarnokban Az első aranykor kiállításon.

A Műcsarnok idén ünnepli megnyitásának 120. évfordulóját, amire Az első aranykor című ünnepi kiállítással készültek. A kiállítás alapötlete, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia legkiválóbb festőinek, alkotóinak a munkáiból válogattak össze egy tárlatot, hiszen 120 évvel ezelőtt, azaz 1897-ben ekkor állt ereje teljében politikailag és művészetileg is a duális államhatalom. A kiállítás, még tavaly, november 26-án nyílt meg, Ferenc József császár halálának évfordulóján.

A Műcsarnok megalapításának pillanatától nyitott volt a Monarchia egészének képzőművészetére. A most kiállított munkák, illetve alkotók jelentős része már megfordult korábban is az intézmény kiállítóhelységeiben. A századvég széles látókörű politikusai a kultúrának, ezen belül a művészeteknek mind a nemzet, mind az egyén életében rendkívül fontos szerepet szántak.

Hans Makart: Vadaszat a Niluson forrás: Műcsarnok

Az első aranykor című tárlat a párhuzamos nemzeti festészeti törekvések bemutatása mellett azt a folyamatot is illusztrálni kívánja, ahogy a Társulat tevékenységének segítségével kultúrpolitikusok, mecénások és művészek együttesen virágoztatták fel és tették a modern magyar kultúra részévé a képzőművészetet. A bemutatott stílusáramlatok megrajzolják a korszak és a Monarchia szellemi arculatát, az ízlés változásait. A jelentős külföldi múzeumok műtárgyaival kiegészített magyar anyag a szakemberek számára is tartogathat újdonságokat: a közvetlen összehasonlítás lehetőségét kínálja az egyes nemzetek közösen formálódó, de egyéni karakterjegyeket mutató festészetének párhuzamba állításával.

A négy és fél évtized festészeti fejlődéséből ízelítőt adó jubileumi kiállítás a korszak fő stílustörekvéseit korszakokra bontva (historizmus, realizmus, modern törekvések szerteágazó szálai), kronologikusan mutatja be, kitérve a magyar mellett az osztrák, cseh, lengyel és horvát festészet jellemzőire. A magyar festészet alkotásait a szomszédos nemzetek művészeinek műalkotásaival együtt szemlélve kirajzolódnak a közös vonások, de a Monarchia népeinek a bécsi premoderntől eltérő karakterű művészete is. A korszak több remekművét felvonultató kiállítás különösen érdekes és látványos fejezete a 3 M-ként aposztrofálható festő-fejedelmek: Hans Makart, Jan Matejko és Munkácsy Mihály egy-egy monumentális alkotásának együttes bemutatása. E három nagy festő eltérő történelemszemléletet, világképet tükröző témákat hasonlóan izzó színvilággal feldolgozó képei együtt különleges élményt nyújtanak a nézőknek: érzékelhetővé válik, miért voltak ők a Monarchia historizmusának „festő sztárjai”.

Ez is tetszeni fog...