Nők az eposzi hősök mögött - Madeline Miller: Kirké - Corn & Soda

Nők az eposzi hősök mögött – Madeline Miller: Kirké

Az Odüsszeiát, a világirodalom egyik leghíresebb eposzát talán mindenki ismeri. Kötelező tananyag az iskolában, készült többfajta feldolgozása is. Míg a főhős Odüsszeusz a leleményesség és a kitartás példaképévé vált, addig a mellette feltűnő nőalakok, mint Kirké vagy Penelopeia elsikkadtak. De csak mostanáig! Madeline Miller legújabb regényében a félelmetes varázslónő, Kirké történetét mutatja be nekünk, miközben az eposzt is új, női szemszögből láttatja és egyben újra is értelmezi azt. A Kirké magyarul a General Press Kiadó gondozásában jelent meg Frei-Kovács Judit fordításában.

forrás: General Press Kiadó

Ha valaki behatóbban ismeri és esetleg még olvasta is Homérosz Odüsszeiáját, akkor felmerülhetnek benne a kérdések: Hogyan élt Odüsszeusz a sok kaland után? Hogyan volt türelme Pénelopeiának annyit várni? Milyen lehetett Kirké, a hatalmas varázslónő?Mi lett volna, ha Odüsszeusz elfogadja Kirké ajánlatát? Odüsszeusz elvárja a nők áldozatát és segítségét az eposzban, ezért azonban nem kapnak jutalmat, csak szenvedést. Míg Odüsszeuszt hősként tisztelek, az őt támogató és segítő nők csupán mellékalakokként, áldozatuk nagyságát soha el nem ismerve léteznek csupán a mítoszok világában. Madeline Miller regénye azonban mindent megváltoztat. Megválaszolja a kérdéseket, amelyekre eddig nem kaphattunk választ, és az elhanyagolt mellékalakokat (nőket) állítja a középpontba, elsősorban a varázslónőt, Kirkét.

Miller regénye azonban nemcsak az Odüsszeia világából táplálkozik, hanem több, ismert ókori görög mítoszt is felhasznál és újramesél. Ilyen például Daidalosz és Ikarosz története , a Minótaurusz mondája, a Szkülla létrejöttének mítosza Ovidius Átváltozásai alapján, de megjelenik a regényben többek között Iaszon és Médeia is. A regény hűen követi a görög mitológia világát, rendkívül pontos a különböző mitikus alakok bemutatásában, a mondákat a forrásokhoz hűen használja fel, azonban a motivációk megindoklásában, a látásmódjában mégis egyedi, és ezáltal képes megújítani ezeket az ősi történeteket.

Mi az a látásmód, melyben újító Miller regénye? Ezek a mítoszok alapvetően férfiközpontúak. A hőseik általában férfiak, mint Odüsszeusz, Thészeusz vagy Iaszon, míg az őket sikerre segítő nőalakokat, Kirkét, Ariadnét vagy Médeiát soha nem dicsőítik, ők mindig csak az árnyékban maradnak, sőt, többször a végén gonosznak, a hős kegyére érdemtelennek tüntetik fel őket a történetek. Ezen változtat most Miller. A középpontba kerülnek most a mellőzött nők, ők válnak a hősnőkké, míg a hős férfiaknak megmutatja a gyenge pontját, az árnyoldalát, és kiemeli a mítoszok sokszor elsikkadó fordulópontjait, amikor a gyakran dicsőített hősök elbuknának ezen asszonyok nélkül.

A rengeteg felhasznált mítosz ellenére a történet kerek egész, és végig Kirké áll a középpontjában. Az ő saját történetén keresztül értelmezzük újra a mondákat. Végigkövethetjük Kirké útját szinte születésétől kezdve varázslónővé válásán át az Odüsszeusszal való találkozását követő időkig. Megismerjük az istenek kegyetlen és rideg világát, a hősök kicsinyességét és dölyfét, és azt, hogy nőként még az istenek hatalmas és halhatatlan világában is mennyire nehéz érvényesülni. Kirkének istennősége ellenére is meg kell küzdenie a tiszteletért és az elismerésért, hogy a saját életének és sorsának irányítója lehessen. Ilyen értelemben Miller regénye egy felnövekedés-, fejlődéstörténet, mely során végigkövethetjük egy apjáért rajongó, annak árnyékában élő, kicsúfolt, lesajnált kislány erős és sorsát egyedül irányító nővé érését.

Miller regénye a lassúbb folyású történetek közé tartozik. A hangsúly sokszor nem a cselekményre, hanem a lélekben folyó küzdelmekre esik. Emellett a regény elementáris erejét a szöveg erőteljes képi világa, lírai nyelvezete adja, melyet magyarul Frei-Kovács Judit remek fordításának köszönhetünk. Itt a nyelvnek fontos jelentősége van. A szavak kifejező ereje teremti meg az idő végtelenségét és állandóságát, az istenek mozdulatlan, emberidegen világát, melyben Kirké létezik, s melyből kitörni képtelenségnek tűnik. A regény olvasása közben érdemes többször megállni, és elmerengni egy-egy mondat vagy kifejezés szépségén, és mély bölcsességén.

Összességében Miller regénye igazi élmény azoknak, akik szeretik a többjelentésű, küzdelemről és a legfontosabb emberi értékekről szóló történeteket, szeretnének megismerkedni az ókori görög mítoszok világának egy másik szemszögével is. Vagy pedig egyszerűen szeretik az erős hősnőket, akik nem várják, hogy megmentsék őket, hanem tesznek is a saját boldogulásukért. Kirké ugyanis ilyen: a saját történetének igazi hősnője.

Ez is tetszeni fog...