Porto 35mm (Porto 35mm, 2017) – kritika - Corn & Soda