Impresszum

A szerkesztőség elérhetősége: cornandsoda@cornandsoda.com

Főszerkesztő / hírek rovatvezető

Reichenberger Rajmund

(Erunder, erunder(kukac)cornandsoda.com)

Főszerkesztő-helyettes / Mozgókép rovatvezető

Németh Bence (NBence)

Mozgókép rovatvezető-helyettes

Tóth Eszter (Eszter)

Könyv és színház rovatvezető

 Fráter Zsuzsanna (F. Zsuzsanna, fzsuzsanna(kukac)cornandsoda.com)

Esemény rovatvezető

Veresegyházy Nóra (Blackphoenix)

Gaming rovatvezető

Kicsák Péter (Warez)

Hírek rovatvezető

Kováts Viktória

(Ana.Monochrome, viktoria.kovats(kukac)cornandsoda.com)

Szerkesztők

Szaszkó Gabriella (OctoberAir)

Barna Borbála (Borb)

Takács Rebeka (John)

Tompa Balázs (Chino)

Varga Bence (Bence V.)

Lőrincz Csaba  (GrayFox)

Csizmadia Attila (CsAttila)

Kertész Judit (Juditkert)

Kránitz Péter (Kranitz)

Design

Milics Róbert (milics.robert(kukac)gmail.com)

________________________________________________________________________________________________________________

_____________________

A Corn & Soda oldalon található képeket és videókat szerzői jog védi, azok a mindenkori jogtulajdonos tulajdonát képezik.

Az oldalon található tartalmak között előfordulhatnak olyanok, melyek a magyar hatóságok korhatár besorolása során 18 éven aluliak számára nem ajánlott minősítést kaptak, illetve ezen a besoroláson még nem estek át.

Az írott tartalmak azok szerzőinek szellemi tulajdonát képezik, azok engedély nélküli felhasználása jogi következményekkel jár.

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi.

Az impresszumban foglaltak nem tudása nem mentesít a jogi felelősség alól.

Az oldal üzemeltetője és kiadója a KIKE – Kritikusok és Írók Kulturális Egyesülete

Kiadó székhelye: 1016 Budapest, Alsóhegy u. 6.

Kiadásért felelős személy: Fráter Adrienn Zsuzsanna

Szerkesztésért felelős személy: Kováts Viktória

Adószám: 18848892-1-41

Corn & Soda ©

Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, hogy az Adatkezelési tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) figyelmesen olvassa el, mert az itt található rendelkezéseket a Corn and Soda Kulturális Magazin (továbbiakban: Corn and Soda), mint adatkezelő minden olyan esetben alkalmazza, amikor Ön a Corn and Soda weboldalán, elektronikus levelezőrendszerén és közösségi oldalain keresztül olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyhez a személyes adatainak megadása szükséges. Amennyiben Ön személyes adatait a Corn and Soda részére szolgáltatás igénybevétele céljából megadja, abban az esetben jelen Adatkezelési tájékoztató szempontjából felhasználónak minősül. A személyes adatait Ön önkéntesen szolgáltatja. Amennyiben Ön a korábban igénybe vett szolgáltatást nem kívánja tovább igénybe venni, biztosítjuk a jogot a szolgáltatás igénybevétele megszüntetéséhez. Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám vagy más intézményi adatok) kizárólag arra a célra használjuk, amelyre Ön azt szolgáltatta. A személyes adatait – a jogszabály, vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat általi kötelezés esetét kivéve – harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a Corn and Soda Kulturális Magazin üzemeltetőjén a Kritikusok és Írók Kulturális Egyesületén (KIKE) belül kezeljük.

Jelen Tájékoztató célja, hogy meghatározza a Corn and Soda által a Corn and Soda weboldalán, elektronikus levelezőrendszerén és közösségi oldalain a felhasználók által megadott és a Corn and Soda által kezelt személyes adatok kezelésének törvényes rendjét és biztosítsa az információs önrendelkezési jog érvényesülését minden felhasználó számára, egyúttal megadja – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – az adatkezelés megkezdését megelőző kötelező tájékoztatást és ismertesse adatkezelési elveit.

A Corn and Soda mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy adatot vagy információt kizárólag abban az esetben bocsásson a Corn and Soda rendelkezésére, ha a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és azt kifejezetten elfogadja.

A Corn and Soda weboldalán, elektronikus levelezőrendszerén és közösségi oldalain rendezvényeinkre, rendezvényeinkről szóló hírlevélre, különböző nyereményjátékokra és kulturális felhívások, illetve pályázatokra regisztráló felhasználók a regisztrációval elfogadják a Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt.

1./ Általános tudnivalók, a Tájékoztató módosítása

A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.

A Corn and Soda Kulturális Magazin tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait is, akik weboldalán, elektronikus levelezőrendszerén és közösségi oldalain keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Az adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) és (3) bekezdései (személyes adatok védelméhez fűződő jog)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Adatvédelmi Törvény)
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, és ennek keretén belül frissítjük holnapunkat, illetve telepítünk új technológiákat, ami szükségessé teheti ezen Tájékoztató módosítását. A Corn and Soda mint adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatóját később megváltoztassa, módosítsa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő a saját weboldalán teszi közzé. A módosítás a cornandsoda.com oldalon történő közzétételtől hatályos. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa a hivatkozott weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat, frissítéseket.

2./ Üzemeltető, adatkezelő

A cornandsoda.com honlap üzemeltetője és kiadója a KIKE – Kritikusok és Írók Kulturális Egyesülete. A megadott személyes adatok vonatkozásában adatkezelő és adatfeldolgozó a Corn and Soda Kulturális Magazin, illetve annak üzemeltetője a a KIKE – Kritikusok és Írók Kulturális Egyesülete

3./ Adatkezelési alapelvek a kki.hu honlap adatkezelése során

A Corn and Soda a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten kezeli. Szolgáltatásunk során csak azon személyes adatokat kérjük és kezeljük, amelyek a szolgáltatás nyújtása során elengedhetetlenül szükségesek. Személyes adatot megfelelő tájékoztatás után, az érintett beleegyezésével kezelünk. Az érintett felhasználó a beleegyezését akként adja meg, hogy a regisztráció során elfogadja jelen Adatkezelési tájékoztatót.

A Corn and Soda jogszabály által előírt vagy lehetővé tett esetben – különösen hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a KKI érdekeinek sérelme stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett általa kezelt adatait.

Önnek bármikor jogában áll, hogy visszavonja személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tett nyilatkozatát.

4./ Személyes adatok továbbadása harmadik személy részére

Corn and Soda weboldalának látogatóiról a protokollfájlban rögzített adatokat csak abban az esetben adjuk tovább harmadik személynek, ha arra jogszabály vagy bírói végzés/ítélet kötelezi a Corn and Soda-t és fenntartóját a KIKE – Kritikusok és Írók Kulturális Egyesületet, illetve, ha egy, a Corn and Soda internet infrastruktúráját érő támadással kapcsolatos büntetőeljárás vagy jogkövetés szükségessé teszi. Az adatokat üzleti vagy nem üzleti célra nem adjuk tovább.

5./ Cookie kezelés

A kki.hu oldalon nyújtott szolgáltatás javítása érdekében cookie-kat, vagyis sütiket használunk. Ezek a személyes azonosításra nem alkalmasak, pusztán a munkamenet statisztikai azonosítására szolgálnak. Amennyiben ezzel Ön nem ért egyet, lehetősége van a böngészőbeállítások között letiltani a sütiket. Amennyiben ezt megteszi, előfordulhat, hogy oldalunk hibásan vagy nem teljesen jelenik meg.

6./ A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

 • Az adatkezelő megnevezése: Corn and Soda Magazin, illetve fenntartója a KIKE – Kritikusok és Írók Kulturális Egyesülete.
 • Az adatfeldolgozó megnevezése: Corn and Soda azon munkatársai, akiknek munkaköri feladatai között szerepel ezen adatok feldolgozása.
 • Az adatok forrása: Rendezvényeinkre, rendezvényeinkről szóló hírlevélre, különböző nyereményjátékokra és kulturális felhívásokra, illetve pályázatokra történő feliratkozás, jelentkezés, valamint regisztráció.
 • Az adatkezelés célja: A 2018. május 25. napját követően megrendezésre kerülő, rendezvényeinkre, rendezvényeinkről szóló hírlevélre, különböző nyereményjátékokra és kulturális felhívások, illetve pályázatokra jelentkezők, regisztrálók rögzítése, nyilvántartása a fentiekre jelentkezők létszámának megállapítása és a rendezvényekre történő belépésre jogosultság ellenőrzése céljából, valamint a jövőbeli rendezvényeinkről, rendezvényeinkről szóló hírleveleikről, különböző nyereményjátékokról és kulturális felhívásokról, illetve pályázatokról  történő értesítés; továbbá az érintettek kérelmeinek, kérdéseinek és panaszainak megválaszolása
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (a 2011. évi CXII. törvény alapján)
 • Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelés a Hozzájárulók által adott hozzájárulás megszűnéséig.
 • Az adatok törlési határideje: Legkésőbb az érintett Hozzájárulók önkéntes törlési kérelme alapján a kérelem kézhezvételétől számított 3 (három) munkanap.
 • Az érintettek köre: rendezvényeinkre, rendezvényeinkről szóló hírlevélre, különböző nyereményjátékokra és kulturális felhívások, illetve pályázatokra jelentkező, regisztráló személyek
 • Kezelt adatok köre: Név, beosztás, e-mail cím, (szűkség szerint, nem minden estben) lakcíme, telefonos elérhetősége, illetve az őt delegáló cég/intézmény neve, továbbá, ha a felhasználó önként megadja a regisztráció során, akkor az őt delegáló cég/intézmény neve és címe, illetve telefonszáma.

Az érintett adatainak megadásával elfogadja az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Corn and Soda kezelje és feldolgozza.

Bármely érintett felhasználó az e-mail-címének és személyes adatainak megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail-címről kizárólag ő ad meg – helytálló – adatokat és vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail-címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail-címet regisztrálta.

Felhívjuk az érintett felhasználók figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, akkor a felhasználók kötelezettsége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

7./ Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Corn and Soda Kulturális Magazin, KIKE – Kritikusok és Írók Kulturális Egyesülete

Cím: Budapest, 1016 Alsóhegy utca 6.
E-mail: cornandsoda@cornandsoda.com

8./ Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben a Corn and Soda az adatvédelmi elveinek nem megfelelően járna el, az érintettek jogorvoslattal élhetnek a következő törvények rendelkezései szerint: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, és az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.

Az érintett kérelmezheti a Corn and Soda-nál:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A kérelmet minden esetben e-mail-ben a cornandsoda@cornandsoda.com e-mail-címre, vagy postai úton az adatkezelő postacímére kell elküldeni.

A Corn and Soda a kérelmet kizárólag akkor tekinti hitelesnek, ha az e-mail-ben küldött kérelem a regisztráció során megadott e-mail-címről érkezik, a postai úton küldött kérelmet pedig akkor, ha a kérelmező személye a kérelem alapján egyértelműen beazonosítható.

Az érintett kérelmére a Corn and Soda, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, az adatkezelés időtartama lejárt vagy azt a bíróság, vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://naih.hu

9./ Személyhez fűződő jogok, képmáshoz való jog

Felhívjuk figyelmét, hogy a Rendezvény során kép- és videófelvétel készül, amelyen az Ön képmása is szerepelhet. Amennyiben Ön a Corn and Soda weboldalán, vagy közösségi oldalain a Corn and Soda rendezvényeire regisztrál, abban az esetben a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Rendezvényen Önről kép- és videófelvétel készüljön és ezeket a Corn and Soda korlátozás nélkül közzé tehesse, nyilvánosságra hozhassa. Az Ön kifejezett és előzetes hozzájárulása következtében Ön nem jogosult képmásának elkészítése és torzítás nélküli közzététele miatt igényt érvényesíteni a felvétel készítőivel és jogosult felhasználóival szemben.

10./ Létszámkorlát

Ön a Corn and Soda-nál történő regisztrációval tudomásul veszi, hogy a Rendezvények helyszínének a befogadóképessége korlátozott, ezért a szervező bármikor korlátozhatja a Rendezvényekre regisztrálók számát, és döntést hozhat arról, hogy további jelentkezést nem fogad el.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatályos 2018. május 25. napjától.

JOGI NYILATKOZAT

A honlapon, a Corn and Soda közösségi médiafelületein megtalálható bármely tartalom, az oldal(ak) bármely alkotóeleme, szöveg, fénykép, ábra, dokumentum, információ, animáció, ide értve azok megjelenését, elrendezését, szerzői jogi védelem alatt áll, amely csak a Corn and Soda előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Fentiekből adódóan tilos a Corn and Soda engedélye nélkül a honlapok és weboldalak tartalmának egészét vagy egyes részeit bármely formában terjeszteni, vagy a saját személyes használatot meghaladó mértékben kinyomtatni, azokat nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A honlap semmilyen részlete nem másolható bármilyen más honlap részévé, sem bármilyen információs rendszer részévé.

A honlapon található egyes képmegjelenések, információk, cikkek, harmadik személy szerzői jogi védelme alatt állnak. Ezeket felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges, minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A tartalomszolgáltató szellemi alkotása, a tartalomszolgáltató hozzájáruló nyilatkozata esetén is csak a honlap tartalmával azonos célra, a forrás megjelölésével használható fel, az információk, képek, dokumentumok, adatok, módosítása nélkül.

Minden egyéb célú felhasználás a honlap tartalmát illetően, illetve a honlap tartalmának bármely megváltoztatása a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül, szigorúan tilos.

A honlap letöltéséből eredő bármilyen kár megtérítését a tartalomszolgáltató kizárja. A tartalomszolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen a tartalomszolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért.

6 thoughts on “Impresszum

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük